Al·legacions al projecte

Aquestes al·legacions han estat acordades i presentades a l’Aprovació Inicial conjuntament per les Associacions de Veïns de Bon Pastor, Sant Andreu de Palomar i Sant Andreu Nord-Tramuntana i les Associacions de Comerciants de l’Eix de Sant Andreu, de Bon Pastor, l’Associació de Concessionaris de Bon Pastor, Sant Andreu Nord Comerç, l’Associació de Comerciants de 11 de Setembre, Sagrera Activa Associació de Comerciants, Eix Maragall Associació de botiguers i Professionals, Associació de Concessionaris del Mercat de Sant Andreu, Associació de Comerciants de Trinitat Vella i Comunitat de Propietaris Fabra i Puig 25 (Mercat Odeon).

AL·LEGACIONS:
Consideracions Generals

1. Les instal·lacions definitives de l’escola La Maquinista, emplaçada en barracons des de fa 6 anys, s’han de començar a construir immediatament. Donada la manca d’espai i la llarga durada en barracons, és necessària la seva construcció pel curs 2015-16.

2. L’ampliació del Centre Comercial ja és possible en el planejament actual, ja que hi ha 20.000m2 de sostre comercial aprovats en 22c per un Estudi de Detall del 1997. La Modificació proposada augmenta fins a 45.000m2 el sostre comercial. Considerem que això perjudica greument el Comerç de Barri de Sant Andreu i Bon Pastor.

3. L’excusa de la necessitat del projecte per qualificar els 3.623m2 de sòl on s’ha de fer l’escola és falsa: – Es podria fer l’escola sense modificar els usos de propietat privada, ja que l’Ajuntament té més de 15.000 m2 de la seva propietat dins de l’àmbit. – Si el que fa falta és sòl o sostre edificable d’equipament tenim a l’altra banda del carrer Potosí el del sector IV, que és municipal, amb 22.298m2 d’equipament.

4. També s’argumenta l’interès públic amb que faran el 30% de l’habitatge protegit, però cal recordar que això no és res més que el mínim que estan obligats a fer per llei i que en altres zones de Bon Pastor els criteris són del 65%. A més, sabem per experiència (Can Portabella, Casernes, Lanzarote, Coats) que la qualificació com a habitatge protegit sense promotors disposats a fer-los és un brindis al sol. Per altra banda, els règims de protecció proposats, règim general i concertat, tenen preus elevats que dificulten que qui realment els necessita hi pugui optar. I s’hauria de contemplar que la seva adjudicació es fes amb la participació i control de les administracions públiques.

5. El projecte també parla del model urbanístic de ciutat compacta i la necessitat de barreja d’usos. Respecte al model urbanístic:
– Creiem que fer torres aïllades amb exagerada edificabilitat, auntèntics gratacels amb torres de 20 i 24 plantes, no és fer ciutat compacta i no és el model urbanístic que volem.
– La densitat d’habitatges previstes pel projecte (588 habitatges), no va acompanyada d’una previsió de serveis i equipaments, de la qual el sector ja està mancat.
– Eliminar sòl industrial de la ciutat va en contra de l’argument de la barreja d’usos que diu defensar.
– El projecte acaba utilitzant la zona verda de l’àmbit de forma residual, com si es tractés d’espai lliure, com unes voreres amples.

6. Per últim, s’argumenta que els aprofitaments urbanístics del 10% l’Ajuntament els utilitzarà per construir l’escola. Tres consideracions respecte aquest punt:
– Les administracions tenen l’obligació de fer i pagar les instal·lacions definitives adequades que les escoles necessitin.
– No té sentit permetre gairebé 600 pisos per pagar una escola: què haurem de fer per pagar els equipaments que necessitaran aquestes 600 famílies?
– No acceptem el xantatge. L’escola, com ja hem dit, s’ha de fer amb urgència, pero no té sentit permetre pelotazos i especulació (es triplica el valor del sòl privat) per aconseguir-ho.

Per tant DEMANEM,

– Que s’iniciïn urgentment les obres de l’edifici defintiu de l’escola La Maquinista.

– Que si per construir-la cal que es modifiqui el planejament, aixo no impliqui modificar els usos de la part privada, i que el finançament s’obtingui d’inversió directa de les administracions competents.

– Que es tingui en compte en el planejament i en els projectes constructius que els forjats i estructures que serveixin per fer pantalla de soterranis permetin posteriorment incorporar lloses de cobertura del viari segregat del c/ Ferran Junoy.

– Que s’acompanyi d’un pla de mobilitat per la zona que redueixi el tràfic de vehícles actual i futur, afavorint el transport públic i millorant les conexions entre els barris : doble sentit en la futura prolongació del c/ Sao Paulo…

Al·legacions a l’Aprovació Inicial completes